به گزارش «نود اقتصادی»، فرهاد نوری، معاون سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: برنامه‌های اقتصادی کشور را باید براساس واقعیت‌ها دنبال کرد. حتی در صورتی که مذاکرات از سر گرفته شده و در کوتاه مدت به یک نتیجه و جمع بندی نهایی برسد، باز هم زمان خواهد برد تا در عرصه عمل نتایج کاهش فشارها خود را نشان دهد. 

وی بیان کرد: یعنی حتی اگر طرف مقابل تعهد بدهد که به کاهش تحریم‌ها اقدام می‌کند، اینکه در شش ماهه دوم امسال نتایج این موضوع سریعا خود را در صادرات کشور نشان دهد قدری دور از انتظار است. سازمان توسعه تجارت برنامه سال جاری خود برای افزایش صادرات را بر اساس تداوم وضع موجود طراحی کرده است.