ابوالقاسم سعیدی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: هیچ عزمی برای برقی‌کردن شبکه حمل و نقل ریلی در کشور وجود ندارد، به همین دلیل این امر، بعد از ۱۵ سال به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.

وی بیان کرد: محدودیت اعتباری، تغییرات پی در پی مدیران عامل راه آهن به طور متوسط در هر سه سال یکبار، ارایه سوخت ارزان به این صنعت و تمرکز مدیران بر روی طرح‌های کوتاه مدت و زودبازده و نه بلند مدت، باعث شد تا برقی کردن شبکه ریلی به نتیجه‌ای نرسد.

سعیدی افزود: در دولت روحانی وضعیت صنعت حمل و نقل ریلی نه تنها درجا زد و سهم حمل و نقل ریلی اضافه نشد، بلکه در هشت سال گذشته با توجه به صرف اعتبارات، این صنعت عقب‌نشینی هم کرد.