به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارها، طی سال ۲۰۲۰ رژیم صهیونیستی ۸اُمین مقصد کالاهای جمهوری آذربایجان است

قابل ذکر است طی سال گذشته گرچه رقم صادرات جمهوری آذربایجان به  رژیم صهیونیستی حدود ۴۳۷ میلیون دلار بوده اما این مقدار به واسطه شرایط کرونایی رخ داده چنانکه در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ این مقدار بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین این اقلام صادراتی عمدتا مربوط به انرژی و نفت بوده است.