به گزارش «نود اقتصادی»، فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه پونک تهران به  شرح زیر است؛ 

آدرس 

متراژ

سال ساخت 

قیمت هر متر مربع (تومان)

منطقه پونک ؛ خیابان سردارجنگل

۱۰۵

۱۳۹۹

۴۴٫۷۶۲٫۰۰۰

منطقه پونک ؛ خیابان جنت آباد جنوبی

۱۰۸

۱۳۹۵

۴۵٫۹۸۱٫۰۰۰

منطقه پونک ؛ خیابان همیلا

۱۱۰

۱۳۹۸

۴۸٫۶۳۶٫۰۰۰

منطقه پونک ؛ خیابان کاشانی بهنام

۱۱۵

۱۴۰۰

۵۹٫۱۳۰٫۰۰۰

منطقه پونک ؛ خیابان ایران زمین شمالی

۱۲۰

۱۳۹۹

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰