نشست "نقشه راه دولت سیزدهم" با موضوع حمایت از اقشار آسیب پذیر با حضور دکتر میثم هاشم خانی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی و دکتر مجید عینیان تحلیلگر مسائل اقتصادی در محل سایت «نود اقتصادی» برگزار شد.