عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت اعلام کرد مسسبان عقد قرارداد کرسنت از جمله وزیر وقت نفت و حتی نمایندگانی که به زنگنه رای اعتماد داده‌اند باید محاکمه شده و خسارت تحمیلی به کشور بابت این قرارداد را باید شخص وزیر نفت و این نمایندگان بدهند نه دولت و نظام!

شرکت «دانا گاز» امارات مدعی شده است که یک دادگاه بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه به‌ میزان ۶۰۷.۵ میلیون دلار محکوم کرده است.

دکتر جلال الدین هاشمی در گفتگو با «نود اقتصادی» اذعان داشت که مسببان این واقعه حتما باید توسط نظام مورد بازخواست و محاکمه قرار بگیرند.