غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «نود اقتصادی»اظهار داشت: کارمندان زیادی در کشور درگیر مشکلات قراردادهای موقت و غیررسمی هستند. در کشور ما ۱۷ نوع قرارداد غیررسمی و موقت مثل روزمزد و... وجود دارد که مشکلات ناشی از این قراردادها عمر بسیاری از کارمندان را هدر می‌دهد.

وی بیان کرد: مجلس به شدت پیگیر حل مشکلات این قراردادهاست. اکثر دستگاه‌ها از طرح مجلس مبنی بر تبدیل وضعیت کارمندان موقت به رسمی تبعیت می‌کنند و برخی تخلفات نیز از سمت برخی دستگاه‌ها داشتیم که با پیگیری مجلس همراه خواهد بود.

نظری خانقاه افزود: مجلس ۴۵ روز به دولت فرصت داده است تا یک لایحه جدید برای تعیین وضعیت نهایی قراردادهای موقت به مجلس بفرستد.