به گزارش «نود اقتصادی» در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۳ هزار تن انواع پسته تازه و خشک و مغز پسته صادر شده که این میزان نسبت به مقدار صادرات سال ۱۳۹۸ رشد ۸۸ درصدی را نشان می‌دهد و بالاترین مقدار صادرات پسته از سال ۱۳۹۲ تاکنون بوده است.

همچنین در ۵ ماهه ابتدایی امسال ۴۹ هزار تن پسته از کشور صادر شده که این رقم نسبت به ۵ ماهه ابتدایی سال ۹۹ رشد نزدیک به ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش قابل‌توجه صادرات پسته، کاهش شدید قدرت خرید مردم و کاهش مصرف داخلی این محصول است.