به گزارش «نود اقتصادی»، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: همچنان رشد نقدینگی در کشور ادامه دارد و در مرداد امسال به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده که علت اصلی این رشد نقدینگی، کسری بودجه بوده است، یعنی درآمد‌ها با هزینه‌ها تطابق ندارد.

وی بیان کرد: به طور نمونه در این چند ماه گذشته سال تنها ۵۰ درصد درآمد‌ها محقق شده بنابراین دولت مجبور شده است از تنخواه‌گردان بانک مرکزی استفاده کند که همین امر موجب افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی شده است.