دکتر حامد نجفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با «نود اقتصادی» بیان کرد: واردات هر کیلو گندم بین ۹ تا ۱۰ هزار تومان برای دولت آب می‌خورد، انتظار کشاورز از دولت این است که نرخ خرید تضمینی گندم برای او بالاتر از ۱۰ هزار تومان باشد. در آمریکا ۳۰۰ درصد برای پسته تعرفه گذاشتند تا از کشاورزشان حمایت کنند.