به گزارش «نود اقتصادی»، بررسی جزئیات رشد اقتصادی ۱۲ درصدی فصل بهار امسال نشان می‌دهد که گروه کشاورزی از مثبت ۰.۱ در بهار سال گذشته به منفی ۴.۵ در بهار سال جاری رسیده که جزو معدود بخش‌هایی با رشد منفی به شمار می‌رود. اما گروه معادن و صنایع از منفی ۵.۳ به ۱۳.۸ در فاصله دو بهار رسیده که نشان دهنده رشد بیش از ۱۸ درصدی در این فاصله است.

استخراج نفت و گاز طبیعی نیز از منفی ۱۴.۵ در بهار پارسال به ۲۷.۵ در بهار سال جاری رسیده که افزایش بیش از ۴۰ درصدی در این فاصله را طی کرده است.


در همین رابطه بخوانید:تناقض عجیب در آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی


در دیگر بخش‌ها می‌توان به رشد حوزه ساختمان اشاره کرد که از منفی دو به ۱۲.۹ در بهار امسال افزایش داشته است.