به گزارش «نود اقتصادی»، براساس رصد اخبار رسانه‌های مختلف به خصوص صداوسیما در یکماه و نیم اخیر، کمتر روزی را می‌توان پیدا کرد که مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک، در رسانه‌ها حضور نداشته باشد. جالب اینجاست که او سعی کرده کوچکترین اخبار گمرک مانند جزئیات واردات سرم، واکسن، موز و... را هم خودش اعلام کند!