به گزارش «نود اقتصادی»، آلبرت بغزیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: ما در بررسی عوامل موثر در افزایش نرخ تورم هیچگاه به کاهش تولید، افزایش نرخ ارز، نوسانات و افزایش سوداگری توجه نمی‌کنیم و صرفا می‌گوییم اگر نقدینگی را کاهش دهیم تورم هم کاهش پیدا می‌کند.

وی بیان کرد: بدون شک رابطه مستقیمی بین رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد اما من می‌گویم برای کاهش تورم باید به سراغ عوامل موثر دیگر مثل نرخ ارز، دپوی نهاده‌هایی که سبب افزایش قیمت کالاها شده است برویم.

بغزیان افزود: ما به جای اینکه مشکلات تولید را برطرف کنیم به سراغ سیاست‌های انقباضی پولی می‌رویم و تاکید می‌کنیم که برای کاهش تورم، باید نقدینگی را کاهش دهیم.