مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران اظهار داشت: در مرداد ماه دامداران و شرکت‌‌ها در سامانه سبوس، سبوس مورد نیاز خود را با قیمت ۱۴۰۰ تومان خریداری کردند، ولی این اقلام به آنها تحویل داده نشد. به عبارت دیگر کارخانه‌داران نه تنها این قیمت تعیین شده در سامانه را رعایت نکردند بلکه حتی اعلام کردند براساس نامه‌های وزرات صمت دامداران بایستی سبوس را با قیمت ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان خریداری کنند.

وی بیان کرد: دامداران نیز تمایل به خرید سبوس با قیمت‌های بالا نداشتند و این سبوس‌ها بر روی هم انباشته شد. در نهایت به دلیل این انباشت و رطوبت بالا تمام این سبوس ها کپک زد. البته برخی از کارخانه‌داران توانستند با نرخ آزاد بخشی از سبوس هایشان را بفروشند. در نهایت ۸۰ درصد این سبوس ها را وقتی تحویل دادند که همه آنها کپک زده بود و بایستی معدوم می شدند.