بر اساس آمار بانک مرکزی، در ۵ ماه نخست امسال رقم بی‌سابقه ۴۴۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور اضافه شده است.

به گزارش  «نود اقتصادی» همچنین در یک سال اخیر بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است.

 

رشد شدید حجم نقدینگی در یک سال اخیر ناشی از بی‌انضباطی پولی و مالی عجیب دولت روحانی در سال پایانی آن بود که به افزایش شدید خلق پول برای جبران کسری بودجه منجر شد و تبعات تورمی گسترده‌ای را تا سال‌ها دامنگیر مردم ایران کرد.