علیرضا اشرف، رئیس انجمن صنایع قند و شکر ایران در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: پارسال قیمت هر کیلو شکر را زیر ۱٠ هزار تومان و امسال آن را ۱۲ هزار تومان اعلام کردیم. اگر شکر در بازار تا ۱۷ هزار تومان هم فروخته شود، ربطی به تولیدکنندگان ندارد. مشکل در بخش توزیع است و این وظیفه دولت است که تنظیم بازار را به درستی انجام دهد.

وی بیان کرد: طبق هر سال کشت چغندرقند از مدتی قبل آغاز شده و از چند روز آینده ۶٠ هزار تن تولید داخل به بازار می‌آید و دیگر هیچ کمبودی در بحث شکر نخواهیم داشت.

علیرضا اشرف افزود: قبل از شروع فصل کشت چغندرقند و عرضه شکر داخلی این وظیفه دولت است که در انبارهای استراتژیک و شکرهای وارداتی خود را به روی بازار باز کند تا قیمت شکر افزایش پیدا نکند.