به گزارش «نود اقتصادی»، علی بابایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تذکری در جلسه علنی مجلس گفت: تحریم فرصتی شد تا لوازم خانگی تولیدات داخلی به خوبی رشد کرده و وارد بازار شود. در این شرایط عده ای به دنبال واردات لوازم خانگی از برندهای مختلف همچون سامسونگ بوده که این مغایر اهداف مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید، مانع زدایی و پشتیبانی از بنگاه های اقتصادی است. لذا لازم است مجلس و دولت از تولید کنندگان داخلی حمایت کنند.