به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اگر منابع کافی برای تامین همسان سازی‌ها وجود داشته باشد که هیچ اما اگر وجود نداشته باشد با انجام همسان سازی‌ها عملا در یک جیب بارنشستگان پولی قرار می‌گیرد و با تورم از جیب دیگر آن‌ها برداشت می‌شود.

وی بیان کرد: اگر منابع پایداری برای همسان‌سازی در دسترس نباشد، دولت به سراغ استقراض می‌رود و به این ترتیب چرخه تورم-دستمزد به وجود می‌آید که همواره به سمت بدتر شدن اوضاع پیش خواهد رفت.