دکتر ضیاالدین کیاحسینی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم در گفتگو با «نود اقتصادی» تورم اجرای طرح‌هایی مثل افزایش حقوق بازنشستگان، معلمان و یا کادر درمان را قطعی دانست و گفت: اگر جامعه‌ای که برای افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود، مانند این اقشار جامعه پرجمعیتی باشد بنا به قاعده مارپیچ دستمزد و تورم حتما با افزایش قیمت‌ها رو به رو می‌شویم.

وی افزود: مسائل روانی یکی از عوامل موثر بر تشدید تورم است، مثلا افزایش حقوق‌ها در شب عید و یا گران شدن بنزین همیشه تاثیر خود را روی تورم گذاشته و مردم شرایط اقتصادی کشور را به خوبی از قبل پیش بینی می‌کنند.

این اقتصاددان با ابراز نگرانی نسبت به افزایش پایه پولی و تورم ناشی از اجرای این طرح‌ها گفت: اجرای این گونه طرح‌ها، فقط اوضاع را بدتر می‌کند و تورم را صعودی تر می‌کند.