به گزارش «نود اقتصادی»، بر اساس گزارش مرکز آمار، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٤٠٠ به ٧٣ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل بهار سال گذشته ۷۳ درصد افزایش دارد.

این شاخص، نشان دهنده روند تورم پیش‌نگر است که با فاصله چندماهه به کالاهای مصرفی مردم سرایت خواهد کرد. محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده، از سال ۱۳۶۹ توسط بانک مرکزی و از ۱۳۹۰ توسط مرکز آمار ایران آغاز شد.

از مهم‌ترین موارد استفاده این شاخص، نشان دادن زودهنگام روند تورم و استفاده از آن در محاسبات ملی برای تعدیل قیمت‌های جاری به ثابت است.