محسن چمن آرا عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتگو با «نود اقتصادی» با رضایت بخش نبودن میزان صادرات به عراق گفت: وضعیت صادرات ایران به عراق می‌تواند بسیار بیشتر از اعداد فعلی باشد ولی دولت تاکنون پشتیبانی مادی و معنوی خوبی در ایران زمینه از ما نداشته است. اغلب تجار عراقی‌ از طریق آشنایان و وابستگان خود در ایران به صورت ریالی از ایران خرید می‌کنند که این مسئله از لحاظ بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادر کنندگان ما مشکل ایجاد می‌کند.

این عضو اتاق بازرگانی خدمات فنی مهندسی را نقطه قوت صادرات به عراق دانست و تاکید کرد: برای افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی نیاز به پشتیبانی دولت است و بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه فعالیت کند. می‌توان از طریق پول‌های بلوکه شده در عراق و با همکاری بانک‌های عراقی در این کشور سرمایه گذاری کرد و زمینه صادرات را فراهم آورد. عراقی‌ها متقاضی مسکن هستند و ما می‌توانیم نسبت بسیاری از رقبایمان حضور فعال‌تری در این بخش داشته باشیم.

چمن آرا با اشاره به مشکل کرونا و رفت و آمد بین ایران و عراق گفت: متاسفانه هر دو کشور برای اعطای ویزا به تجار سختگیری دارند که این مسئله برای افزایش صادرات به عراق مشکل‌ساز شده است.