به گزارش «نود اقتصادی»، جواد ساداتی نژاد، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اظهار داشت: در دولت‌ها هیچ اولویتی بالاتراز امنیت غذایی نیست. امروز اقتدار غذایی هم‌پای اقتدار نظامی دو مولفه قدرت محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: طرح امنیت غذایی که در دستور مجلس است دردهای کشاورزان را بعد از سال‌ها درمان خواهد کرد و منشا تحول خواهد بود. کشاورزی ضامن امنیت غذایی کشور است و تامین مواد غذایی وظیفه دولت‌هاست.

ساداتی نژاد افزود: نباید از جیب دامدار و کشاورز یارانه بدهیم. باید نگاه جهادی به وزارت جهاد برگردد.کشاورزی با نگاه تجاری و اقتصادی و سود و زیان می‌تواند امنیت غذایی کشور را تامین کند. ما باید به بخش کشاورزی و دامداری و روستاییان یارانه بدهیم. ما به بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی باور داریم.

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی بیان کرد: باید سرمایه به روستاها برود تا مهاجرت معکوس شکل بگیرد. نباید با قیمت دستوری کشاورزی را اداره کرد. ما می‌توانیم در خاورمیانه قدرت اول غذایی و کشاورزی باشیم.