به گزارش «نود اقتصادی»، مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم‌آباد در مخالفت با سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اظهار داشت: امروز کشاورزی محور اقتصاد خودکفایی کشور است. ما ۲۶ درصد صادرات غیرنفتی، ۲۰ درصد اشتغال، ۸۵ درصد غذای کشور، ۱۱ دردصد تولید ناخالص داخلی و رشد ۴.۵ درصدی در حوزه کشاورزی داشته‌ایم.

وی بیان کرد: در وزارت کشاورزی ۹۲ هزار نفر نیروی انسانی کار می‌کنند. در جهاد کشاورزی و سازمان های آن ۸۵۹ وظیفه حاکمیتی وجود دارد. کسی می‌تواند این وزارتخانه را اداره کند که علم و تخصص داشته باشد و زوایای مخفی این حوزه را بشناسد.

ویس کرمی افزود: گردش مالی کشارزی به نفت پهلو می‌زند. رزومه تخصصی وی در حوزه کشاورزی بسیار معمولی است و در هر استان صدها نفر همانند تحصیلات ایشان وجود دارد. کسانی که مدرک دکترای منابع طبیعی دارند فراوان هستند. او با شناخت اندک در حوزه کشاورزی، چگونه می‌خواهد از رانت‌های این حوزه جلوگیری کند. ساداتی‌نژاد در حوزه آب هیچ برنامه‌ای ندارد.