به گزارش «نود اقتصادی» در ۳ماهه سال ۱۳۹۹ درمجموع ۴ هزار و ۲۵۴ تن پنبه به ارزش ۸/۳ میلیون دلار وارد کشور شده بود که این میزان در سه ماهه بهار سال جاری به ۲۴ هزار تن به ارزش ۵۲/۸ میلیون دلار رسیده است. به عبارتی، طی سه ماهه امسال میزان واردات پنبه به لحاظ وزنی رشد ۴۶۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه بهار سال گذشته داشته است.

همچنین در ۱۲مامه پارسال میزان واردات پنبه ۶۷/۶ هزار تن به ارزش بیش از ۱۳۲ میلیون دلار بوده که با روند فعلی واردات به نظر می رسد تا پایان امسال وارات پنبه به حدود ۹۶ هزار تن برسد.

قابل ذکر است در سال ۱۳۹۱ میزان واردات پنبه ایران حدود ۵۰/۵ هزار تن بوده که این میزان با رشد ۹۳ درصدی در دولت روحانی تا سال ۱۳۹۸ به ۹۷/۶ هزار تن رسیده و ممکن است در سال جاری نیز این رقم  به ۹۶ هزار تن برسد.