به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، ۸ سال پیش در تیرماه سال ۱۳۹۲ قیمت دلار در بازار آزاد به طور متوسط ۳۲۷۰ تومان بود. اما در تیرماه امسال و با پایان کار دولت روحانی، قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۵۰۰۰ تومان نزدیک شد که بیانگر افزایش بیش از ۲۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار در دولت روحانی است.

به عبارت دیگر نرخ ارز در دولت روحانی بیش از ۶۶۰ درصد افزایش یافت.