به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران میانگین هزینه خانوارهای شهری کشور در سال گذشته حدود ۶۲ میلیون تومان بوده است که مسکن با سهم ۳۷ درصدی، بیشترین هزینه را در سبد هزینه‌ای خانوار به خود اختصاص داده است.

طبق این آمار، در سال گذشته هر خانوار شهری کشور به طور میانگین نزدیک به ۲۳ میلیون تومان صرف هزینه مسکن و اجاره کرده است. پس از مسکن، هزینه‌های خوراکی در رتبه دوم قرار دارند که سهم ۲۶ درصدی را از کل هزینه‌های خانوار به خود اختصاص داده و هر خانوار شهری به طور میانگین ۱۶ میلیون تومان برای هزینه‌های خوراکی پرداخت کرده است. یعنی خانوارهای شهری به طور متوسط ۱/۵ برابر هزینه‌های خوراکی برای مسکن صرف کرده اند.

پس از مسکن و خوراکی‌ها، بهداشت و درمان و حمل و نقل هر کدام ۱۰ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده، ۸ درصد هزینه‌های خانوار مربوط به کالا و خدمات متفرقه، ۴ درصد مربوط به لوازم و اثاث خانه، ۳ درصد مربوط به پوشاک و کفش و ۲/۲ درصد نیز صرف تفریح و سرگرمی شده است.