به گزارش «نود اقتصادی»، عمده قیمت ها امروز در بازار روند صعودی را تجربه کردند.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۲ (یک هزار و هشتصد و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۲ -۲.۳۰ -۰.۱۳ 06:00
۱,۸۰۵ -۱.۹۰ -۰.۱۱ روز قبل
۱,۸۰۶ ۲.۶۰ ۰.۱۴ ۲ روز پیش

 قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۶ درصدی، از ۱,۰۵۳,۴۰۰ (یک میلیون و پنجاه و سه هزار و چهارصد ) تومان به ۱,۰۵۵,۱۰۰ (یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۵۵,۱۰۰ ۱,۷۰۰ ۰.۱۶ 11:36
۱,۰۵۳,۴۰۰ -۳,۵۰۰ -۰.۳۴ ۲ روز پیش
۱,۰۵۶,۹۰۰ ۱۰,۴۰۰ ۰.۹۸ ۴ روز پیش

 قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۶۶,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و شصت و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیما دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۶۸۰ (بیست و چهار هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به ۴ روز پیش، افزایش ۰.۶۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۶۸۰ ۱۶۰ ۰.۶۴ 11:15
۲۴,۵۲۰ ۱۳۰ ۰.۵۳ ۴ روز پیش
۲۴,۳۹۰ -۲۶۰ -۱.۰۷ ۵ روز پیش

 آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۹۳ درصدی، از ۲۸,۸۰۶ (بیست و هشت هزار و هشتصد و شش ) تومان به ۲۹,۰۷۷ (بیست و نه هزار و هفتاد و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۰۷۷ ۲۷۱ ۰.۹۳ 11:20
۲۸,۸۰۶ ۷۰ ۰.۲۴ ۴ روز پیش
۲۸,۷۳۶ -۴۶۰ -۱.۶۱ ۵ روز پیش

 قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به ۴ روز پیش، با ۳۱۶ تومان افزایش، ۳۳,۸۵۶ (سی و سه هزار و هشتصد و پنجاه و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۸۵۶ ۳۱۶ ۰.۹۳ 11:20
۳۳,۵۴۰ ۸۲ ۰.۲۴ ۴ روز پیش
۳۳,۴۵۸ -۶۰۸ -۱.۸۲ ۵ روز پیش

 قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۱۸ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۶,۷۶۰ (شش هزار و هفتصد و شصت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۲۹۹ (نوزده هزار و دویست و نود و نه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,572,000 (ده میلیون و پانصد و هفتاد و دو هزار) تومان رسید که نسبت به 4 روز پیش، افزایش 0.19 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۵۷۲,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۰.۱۹ 11:37
۱۰,۵۵۱,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۰.۴۳ ۴ روز پیش
۱۰,۵۰۵,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۲ ۵ روز پیش

 آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۵۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۴ روز پیش، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۳۶ 11:37
۵,۴۸۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۵۴ ۴ روز پیش
۵,۴۵۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۰.۷۴ ۵ روز پیش

 قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۳,۵۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

منبع دنیای اقتصاد