به گزارش «نود اقتصادی»، بخشنامه های محدودیت کننده صادرات، چنانچه به درستی و از طریق مناسبی انجام نشده و تعداد آنها نیز زیاد شود، مخل برقراری روابط تجاری با کشورهای دیگر خواهد بود.

در رصدنامه هفته گذشته به بررسی بخشنامه های متعدد و وقت و بی وقت صادره در بازار مرغ پرداختیم. علاوه بر بخشنامه های ممنوعیت صادرات، برخی از کالاها بعلت کم و زیاد شدن لیست شرکت های مجاز به صادرات، دارای تعداد زیادی بخشنامه صادراتی هستند.