به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، مرکز آمار در واپسین روزهای دولت روحانی مدعی شد نرخ بیکاری در فصل بهار امسال به ۸.۸ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ بیکاری در سه دهه اخیر است.

 این ادعا در حالی است که به علت رکود اقتصادی و شرایط کرونایی، وضعیت بیکاری در کشور بدتر از سال‌های قبل بوده است.

 ضروری است دولت رئیسی در ابتدای کار خود آمارهای اعلامی توسط دولت روحانی را راستی آزمایی کند.