به گزارش «نود اقتصادی»، سازمان برنامه و بودجه کشور، اخیرا اعلام کرده است: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ و تداوم آن در سال ۱۴۰۰ عینا بر اساس منابع مندرج در قانون بودجه بوده و به هیچ عنوان تعهد مازاد بر اعتبار نبوده و دولت مستقر به دنبال ایجاد هزینه برای دولت منتخب نیست.

گفتنی است، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از مطالبات ۱۰ ساله بازنشستگان بود که در سال ۱۳۹۹ از محل منابع مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اجرایی شده و با توجه به رشد حدود ۴۵ درصدی حقوق بازنشستگان رضایت جدی بازنشستگان را در پی داشت.

با توجه به اجرای متناسب‌سازی از مهر سال۱۳۹۹ منابع لازم برای تداوم متناسب‌سازی نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منظور شده که با تغییراتی در مجلس به تصویب رسید.

پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و لحاظ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تداوم متناسب‌سازی، این موضوع از محل بخشی از منابع مذکور در حال اجرا است.

برخی به این موضوع معترض هستند که چرا دولت در آخرین سال حضور و فعالیت خود این اقدام را در دستور کار قرار داده و آیا در هشت سال گذشته ظرفیت لازم برای انجام همسان‌سازی و ارائه لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی وجود نداشته است؟ (تسنیم)

روز گذشته و سازمان برنامه و بودجه در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان «۸ سال دردسرسازی برای دولت جدید» در برخی رسانه‌ها تاکید کرد که اجرای متناسب‌سازی در سال گذشته و تداوم آن در سال ۱۴۰۰، بر اساس منابع مندرج در قانون بودجه بوده و تعهد مازاد بر اعتبار نبوده است (ایرنا).