به گزارش «نود اقتصادی»، قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: در ماه گذشته افزایش شدیدی در قیمت شکر داشته‌ایم. قبل از ماه خرداد شکر دارای پنج نرخ مصوب بود.

وی بیان کرد: برای واحدهای صنعتی با قیمت ۶۶۵٠ تومان و برای مصرف کنندگان با قیمت ۸۷٠٠ تومان عرضه می‌شد. پس از اعتراضات فراوان دولت در ۱ خرداد سال جاری به نام تعدیل، قیمت شکر را بالا برد.

حسنی افزود: شکر پس از ۷۲ درصد افزایش قیمت، برای واحدهای صنعتی ۱۱۵٠٠ تومان عرضه شد که آن هم در چند روز گذشته ۲٠٠٠ تومان افزایش داشته و به قیمت ۱۳۵٠٠ تومان رسیده است.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی  گفت: قیمت شکر در روزهای گذشته برای مصرف کنندگان نیز افزایش شدیدی داشته و به ۱۵٠٠٠ تومان رسیده است. علت افزایش شدید قیمت شکر، بی تدبیری دولت، دخالت بیجا، سهمیه بندی کوپنی و تنظیم بازار ناقص است. 

وی گفت: تخصیص ارز دولتی پدر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را درآورده است. اگر ارز دولتی حذف بشود تمام قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.