پرویز خوش‌کلام خسروشاهی در گفتگو با نوداقتصادی، یادآور شد که وزیر نفت از شرکت های بیمه ای گلایه دارد چرا شرکتها یک پالایشگاه را بیمه کرده و بعد رها می کنند در حالیکه شرکت های بیمه ای باید درکنار بیمه گذار بوده و مدیریت ریسک کنند و زنگنه معتقد است که مدیریت ریسک توسط شرکت های بیمه جدی گرفته نمی شود.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت پیشتر گفته که در ایران بیمه‌ها بدون ارزیابی و بررسی مشکلات تأسیسات را بیمه می‌کنند و ایمنی باید از طریق بیمه ها صورت گیرد اما متاسفانه شرکت های بیمه رفتار شرکت های بیمه شونده را نظارت نمی کنند.

به گفته قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی، مدیریت ریسک با توجیه اقتصادی دارای رابطه ای مستقیم بوده و درشرایطی که همه دنبال گرفتن عوارض و مالیات از صنعت بیمه هستند دیگر شرکت‌های بیمه ای منابع مالی کافی در اختیار ندارند بنابراین مدیریت ریسک برای آنها توجیه اقتصادی ندارد.

خسروشاهی، تصریح کرد: شرکت های بیمه ای که شرایط مالی ضعیفی دارند نمی توانند به درستی مدیریت ریسک انجام دهد.

وی، اذعان داشته که شرکت های بیمه باید به شرایط مالی برسند که مدیریت ریسک برای آنها توجیه داشته باشد و اگر شرکت‌های بیمه را به مدیریت ریسک در صنعت نفت اجبار کنند منطقی نبوده و اصطکاک ایجادخواهد شد.