شهریار زروکی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران و از امضا کنندگان نامه حمایت آمیز از حسن روحانی در سال ۹۶ با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت در چند سال گذشته به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت: متاسفانه دولت دوم آقای روحانی هم مانند دولتهای دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد عملکرد ضعیفی در حوزه اقتصاد از خودش به جا گذاشت و من اگر به ۴ سال قبل برگردم دیگر حاضر به امضای نامه حمایت آمیز از ایشان نیستم.

وی با بیان اینکه "دولت یک رها شدگی در اقتصاد کشور ایجاد کرده" تصریح کرد: این دولت مانند برخی از دولت‌های گذشته در دوره اول اقتصادی سعی در ایجاد ثبات اقتصادی داشت ولی در دوره دوم این ثبات از بین رفت و نوعی رها شدگی در اقتصاد ایجاد شد که نقطه اوج آن در در سال ۹۹ بود.

این اقتصاددان تورم را مزمن ترین مشکل اقتصادی کشور دانست و بیان کرد: هیچ کشوری را نمی توانید پیدا کنید که چند دهه درگیر تورم باشد ولی اقتصاد ما با کسری بودجه زیاد و رابطه مالی غلط بین دولت و بانک مرکزی مواجه شده و دهه هاست که نتوانسته مشکل تورم را حل کند.

زروکی اذعان کرد وقتی خبر آمد جهانگیری و همتی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند بشدت تعجب کردم. وی ادامه داد آقای همتی که در دوره مدیریتش نتوانسته استقلال بانک مرکزی را حفظ کند و عملکرد خوبی نداشته یا آقای جهانگیری که خودش در دولت بوده است، چطور و با چه انگیزه ای می‌خواستند به عنوان نامزد در انتخابات شرکت کنند؟!