به گزارش «نود اقتصادی»، عزت الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: خداوند بزرگ را سپاس می گوییم که دست قوم شارلاتان و بنیانگذار شارلاتانیسم مدرن را از مملکت کوتاه کرد. ما اصلا دیپلماسی نداریم، وزیر خارجه ما کجاست؟ ما اصلا با کجا ارتباط داریم؟

وی بیان کرد: دائم از مذاکره و تعامل با دنیا صحبت می شود و منظور تعامل با آمریکاست. مذاکره کار یک تیم وزارت خارجه است و ربطی به صنعت، تولید و معدن و کشاورزی و فعالیت مردم ندارد در حالی که همه این فعالیت خوابیده است. 

تالارپشتی گفت: صندوق توسعه ملی از سوی روحانی خالی شد. با بروز هر حادثه طبیعی رئیس جمهور طی نامه ای از مقام معظم رهبری خواستار برداشت از این صندوق می شوند و حضرت آقا نیز در مقابل عواطف مردم قرار می گیرند و اجازه برداشت می دهند.  این در حالی است که دولت باید هزینه های جاری را از محل های دیگری مانند مالیات دریافت کند.