به گزارش «نود اقتصادی»، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: با توجه به ناکارآمدی‌ها و اهمال‌های مدیریتی تاسف برانگیز در وزارت نفت که منجر به خسارات جبران ناپذیر فراوان به اقتصاد کشور شده، طرح تحقیق و تفحص از این مجموعه تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است. در این طرح تحقیق و تفحص به دنبال این هستیم تا پاسخی برای ۱۵ سوال و ابهام در مدیریت جناب زنگنه در وزارت نفت پیدا کنیم.