به گزارش «نود اقتصادی»، مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: هرچند با توافق احتمالی ممکن است نسبت به همین امروز در حوزه ارز شاهد نرخ‌های پایین‌تری باشیم اما باید در نظر داشت که تقاضای واردات محدود و انباشته‌شده طی سه سال گذشته همچنان وجود دارد و باید سیاست محدودیت واردات ادامه یابد. از طرفی باید این نکته را در نظر گرفت که وعده کاهش نرخ ارز سیاست غلطی است چراکه در این صورت ابتدا ارز روند کاهشی پیدا می‌کند و پس از آن تقاضاهای وارداتی مجدداً مطرح می‌شود.