عبدالناصر همتی که از اوایل مرداد ۱۳۹۷ به ریاست بانک مرکزی منصوب و اوایل خرداد امسال برکنار شد، در مدت فعالیت خود ۲۶۹ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ کرد و به پایه پولی اضافه کرد.

به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی» سیاست‌های پولی نادرست همتی که سبب افزایش شدید تورم شد از چشم مردم هم پنهان نماند و وی با نصف آراء باطله در انتخابات ریاست جمهوری به کار خود پایان داد.