به گزارش «نود اقتصادی»، مقایسه روند قیمت ارز طبق آمار بانک مرکزی در دوره تحریم‌های اوایل دهه ۹۰ و تحریم‌های سال ۹۷ به بعد نشان می دهد که قیمت ارز در دوره اول تحریم‌ها از حدود هزار تومان با افزایش ۲۴۹ درصدی به حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، این در حالی است که در دوره دوم تحریم‌ها و تحت مدیریت دولت تدبیر و امید قیمت ارز از حدود ۵ هزار تومان با یک افزایش بی سابقه ۳۹۰ درصدی به بیش از ۲۴ هزار تومان رسیده است.

بنابراین قیمت ارز در دوره دوم تحریم‌ها با سومدیریت دولت ۱۴۱ درصد بیشتر از دوره اول تحریم‌ها گران شده است.