به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مردم انتظار دریافت یارانه ندارند، کاندید‌اهای ریاست جمهوری باید به مردم قول دهند، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. 

وی بیان کرد: پرداخت یارانه، یک بخش از تقویت قدرت خرید مردم است. اگر قرار باشد دولت به عنوان مثال ماهی ۱۰۰۰ واحد به مردم یارانه بدهد، اما با پیش گرفتن سیاست‌های اشتباه در حوزه‌های مالی و ارزی، باعث تحمیل ماهانه تورم ۱۲۰۰ واحدی به خانواده‌ها شود، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی نشده بلکه منجر به کاهش قدرت خرید هموطنان نیز شده است.