به گزارش «نود اقتصادی»، علی‌اکبر علیزاده برمی عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: بعد از تحویل مرغ گوشتی توسط تولید کننده به کشتارگاه مشخص نیست چه میزان از آن به عنوان محصول نهایی به بازار عرضه می‌شود.

وی بیان کرد: حجم فعلی تولید مرغ گوشتی نیاز بازار داخلی را تامین می‌کند. باید در کشتارگاه‌ها سیستمی برای شمارش مرغ به کار گرفته شود و از کشتارگاه‌ها در مقابل تعداد و حجم مرغ تحویل داده شده، رسید دریافت شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: بخشی از مرغ گوشتی خارج شده از کشتارگاه‌ها توسط برخی افراد احتکار می‌شود و به صورت قطعه‌ای برای کسب سود بیشتر به فروش می‌رسد.