به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که این روزها عبدالناصر همتی در کارزار انتخاباتی خود ادعا می‌کند که او می‌خواهد دولتی تشکیل دهد که یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌ها و تفاوت‌اش آن با دولت‌های دیگر، حجم بالای شفافیت اقتصادی باشد؛ اما نگاهی به کارنامه همتی در بانک ملی نشان می‌دهد از مهرماه ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ که وی رئیس بانک ملی ایران بوده این بانک فقط در سال ۱۳۹۳ صورت مالی منتشر کرده و پس از آن، همه آمارهای مالی سانسور شده است. 

لازم به ذکر است عبدالناصر همتی در بانک مرکزی نیز پس از بدست گرفتن مسئولیت از آذرماه ۱۳۹۷ شروع به سانسور اطلاعات مختلف تولیدی بانک مرکزی کرد.

آمار نرخ تورم کالاهای مصرفی، متوسط قیمت هفتگی خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، بودجه خانوار و ضریب جینی تنها بخشی از سانسورهای همتی در بانک مرکزی بوده است.