به گزارش «نود اقتصادی»، فرزاد طلاکش، دبیر انجمن ملی طیور ایران: باعث تأسف است که در شرایطی که میانگین نرخ فروش تخم مرغ در مرغداری طی ۲ و نیم ماه گذشته در محدوده ۱۰ هزار تومان بوده ولی بدلیل انجام مقدار کمی صادرات که در رقابت شدید با همسایگان توفیق چندانی نداشت؛ همچنین افزایش تقاضای مصرف جامعه ، طی ۲ هفته گذشته نرخ تخم مرغ را به میانگین ۱۵ هزار تومان رسانده است.