روایت خبرنگار «نود اقتصادی» در رادیو اقتصاد از سانسور آمارها توسط بانک مرکزی، عملکرد همتی در سه سال گذشته و سیاست‌های غلط ستاد تنظیم بازار در قبال خرماکاران

این فایل صوتی را گوش کنید.