به گزارش «نود اقتصادی»، از پایان دولت دهم تا اسفند سال ۱۴۰۰، دولت روحانی ۳۳۴ هزار میلیارد تومان بر میزان بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری اضافه کرده است.

در پایان دولت دهم میزان بدهی دولت به بانک‌ها فقط ۶۲.۹ هزار میلیارد تومان بود که در دوره روحانی با افزایش بیش از ۶ برابری به ۳۹۶.۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است.

این بدهی سنگین هم از جمله میراث‌هایی است که دولت روحانی برای دولت آینده به یادگار می‌گذارد تا با زمین سوخته مواجه شود.