به گزارش «نود اقتصادی»، علی ربیعی، سخنگوی دولت اظهار داشت: قیمت واقعی ارز این نیست، کارشناسان قیمت بین ۱۱ تا ۱۷ هزار تومان را برای آن تخمین می زنند و جایی در همین حدود خواهد رسید. تورم با توجه به ثبات قیمت ارز پایین تر می رود، چسبندگی قیمت‌ها اجازه کاهش تورم نشان نمی‌دهد.