به گزارش «نود اقتصادی»، حسین صمصامی، اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد: اگر نتوانی بازیگران اقتصادی را رصد کنی، پول و تسهیلات را می‌گیرند و می‌برند در سفته‌بازی و همین می‌شود که نقدینگی ۴۰ درصد رشد می‌کند اما رشد تولید صفر یا منفی است. البته مجلس در این زمینه حرکت‌های خوبی انجام داده اما کافی نیست.

وی بیان کرد: نماینده‌های محترم اگر روی هوشمند و هدفمند کردن نظام مالیاتی متمرکز بشوند بسیار کارآتر است. این طرح بانکداری حاصلی نخواهد داشت و اتلاف وقت است. اگر این طرح مصوب بشود، بعد از دو تا سه سال اینقدر تبصره می‌خورد که هیئت عالی بی‌خاصیت خواهد شد.