به گزارش «نود اقتصادی»، غلامرضا سلامی، عضو انجمن حسابداران خبره اظهار داشت: به نظر من مناظره اقتصادی باید بین اقتصاددان‌ها با تک‌تک کاندیداها صورت گیرد و اقتصاددان‌ها سوال کنند که چگونه می‌خواهید مشکل را حل کنید.

وی بیان کرد: مشکلات اقتصادی کشور یکی دو تا نیست و به این راحتی قابل حل نیست. بنابراین همه صحبت‌ها در حد وعده می‌ماند. شاید بگویند اطمینان داریم تحریم‌ها برداشته می‌شود، پول‌ها آزاد می‌شود و یا صادرات نفت افزایش می‌یابد و از این محل، برنامه‌های خود را پیاده‌سازی می‌کنیم، اما این سوال مطرح است که اگر این اتفاق نیفتاد، چه طرحی برای حل مشکل دارید.

سلامی گفت: به نظر من هیچ طرح و برنامه قابل اعتنایی از دل این مناظره بیرون نیامد، زیرا به جز آقای همتی، بقیه کاندیداها اقتصاددان نبودند.