به گزارش «نود اقتصادی»، کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: روند مناظره از منظر طرح سوالات وضعیت مناسبی نداشت و سوالاتی خوبی پرسیده نشد. در  پاسخ به این سوالات هم کاندیداها صرفا از وضعیت اقتصادی چون تورم بالا، بیکاری، رشد سرمایه گذاری پایین، فساد گسترده و ... گفتند که تمام مردم از آن اطلاع دارند و تکرار مکررات است. 

وی بیان کرد: همچنین برای وعده‌هایی که از سوی نامزدها مطرح شد، صحبتی از منابع مالی پیش بینی شده برای آن‌ها به میان نیامد و نکاتی هم از سوی آن‌ها مطرح نشد که این اطمینان خاطر را ایجاد کند که برای حل مشکلات اقتصادی کشور برنامه و عزم جدی دارند. علاوه براین، وعده دادن برای طرح‌ها و پیشنهادهایی که پشتوانه مالی ندارند، می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد و به مشکلات اقتصادی دامن بزند.