دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با انتقاد از محسن رضایی یکی از کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به «نود اقتصادی» گفت: آقای رضایی مدعی است که تحصیلات اقتصادی دارد ولی با سخنانش سرمایه اجتماعی کشور را خدشه دار کرده و مردم را نسبت به اقتصاددانان بی اعتماد می کند. 

وی افزود: ایشان با یک ادعای عجیب معتقد است که با اتکا به موضوع پایان نامه‌اش می تواند پول کشور را به قوی ترین پول منطقه تبدیل کند و یا جای دیگری گفتند که هفت صفر از مقابل پول ملی بر می دارند. با این اظهارات آبروی کسانی که اقتصاد خوانده‌اند به بازی گرفته شده است. 

این اقتصاددان با اشاره به وعده یارانه ۴۵۰ هزار تومانی محسن رضایی گفت: کشور در پرداخت یارانه ۵۰ هزار تومانی هم مانده، چطور می توان یارانه ۴۵۰ هزار تومانی پرداخت کرد؟ شاید با کل بودجه دولت هم نتوانیم از پس پرداخت این یارانه بر بیاییم.

احمدی شادمهری به تبعات بیان این گونه وعده‌ها از سوی کاندیداها پرداخت و خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ارزش در روزهای اخیر نتیجه وعده های عجیب این چینی است. کنشگران اقتصادی از رئیس جمهور شدن شخصی مثل آقای رضایی که وعده های غیر علمی اقتصادی می دهد واهمه دارند و واکنش منفی از خود نشان می دهند.