به گزارش «نود اقتصادی»، حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدگنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: قطعا باید با قاچاق برخورد کرد و دولت نیز با تعیین استانداردهای سختگیرانه و لزوم افزایش کیفیت نسبت به جلوگیری از واردات محصولات خارجی اقدام کند.

وی بیان کرد: نمی‌توان در شرایطی که کشورهای خارجی بازار خود را در مقابل ورود محصولات کشورهای دیگر بسته‌اند و بالغ بر ۱۵۰۰ تولید کننده داخلی به فعالیت مشغولند اجازه داد بازار کشور در اختیار برندهای آنها قرار گیرد.

سخنگوی انجمن تولیدگنندگان لوازم خانگی گفت: هم اکنون قاچاق سهم ۳۰ درصدی در بــازار دارد و ۷۰ درصد از بازار در اختیار تولیدکننده داخلی است اما در زمان حضور برندهای خارجی سهم محصولات داخلی تنها ۳۰ درصد بود.